Begär ut allmän handling

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ta del av allmänna handlingar.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av sekretess. I varje enskilt fall görs det därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har även rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Ibland kostar det att få kopior på handlingarna.

Om du vill beställa en allmän handling från Växjö tingsrätt ska du i första hand skicka ett mail till oss. 

 

Gör en beställning

Du kan beställa en allmän handling från tingsrätten via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa eller besöka oss.

Du kan besöka oss för att på plats läsa en allmän handling.

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss. Saknar du möjlighet att ta dig till tingsrätten kan du kontakta oss via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Rätten att ta del av allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. För att skydda viktiga intressen finns det begränsningar i den rätten. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Beroende på beställningens omfattning kan en avgift tas ut. Genom att besöka tingsrätten kan du kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar.

Uppdaterad
2020-11-30