Beställa allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. I varje enskilt fall görs det därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har även rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Om du vill beställa en allmän handling från Växjö tingsrätt ska du i första hand skicka ett mail till oss. 

Uppdaterad
2019-08-22

Hitta på sidan

Relaterat innehåll