Växjö tingsrätts arkiv

I Växjö tingsrätts arkiv ingår handlingar från

  • Växjö tingsrätt (1971-)
  • fd Vattendomstolen (1972-1998)
  • fd Miljödomstolen (1999-1 maj 2011)
  • Mark- och miljödomstolen (2 maj 2011-)

Viss gallring sker efter riksarkivets anvisningar.

Handlingar avgjorda före 1971 finns hos Landsarkivet i Vadstena.

Ljungby tingsrätt

Ljungby tingsrätt slogs samman med Växjö tingsrätt 2005. Samtliga handlingar från Ljungby tingsrätt förvaras på Landsarkivet i Vadstena.

 

Hur söker vi i arkivet?

Brottmål

Domar och andra handlingar i brottmål kan återsökas i tingsrättens målhanteringssystem i upp till fem år efter det att målet är slutgiltligt avgjort.

Tvistemål och ärenden

Tvistemål och ärenden kan återsökas i tingsrättens målhanteringssystem i upp till nio år efter det att målet är slutgiltigt avgjort.

Ljudinspelningar

Inspelade förhör gallras sex veckor efter att målet har vunnit laga kraft.

Äldre handlingar

För att återfinna äldre handlingar i arkivet krävs kännedom om till exempel målnummer eller vilket datum målet avgjordes.

Uppdaterad
2019-03-21

Hitta på sidan

Relaterat innehåll