Pressmeddelande

Dom i målet om mordet i Vallby
Mål: B 419-19

Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet i Vallby på Österlen som inträffade i början av februari 2019. Den tilltalade döms för mord till 16 års fängelse. Domen meddelas sedan huvudförhandling hållits i målet en andra gång med ny sammansättning av rätten, efter det att den tilltalade lämnat nya uppgifter om händelseförloppet.

Kontakt
Tomas Forenius
Rådman
0411-691 00

Beställa dom
https://www.domstol.se/ystads-tingsratt/domar-och-beslut/bestall-domar-beslut-eller-handlingar/
Uppdaterad
2020-05-29