Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet.

Webbplatsen domstol.se innehåller information som är generell för alla domstolar.

Många domstolar har även egna webbplatser. Du hittar dem enklast genom Sök domstol.  

Notarietjänstgöring

Bild på en notarie

Notarietjänstgöring - en språngbräda i din juristkarriär.

Besöka en rättegång?

Besöka en rättegång

Huvudregeln är att rättegångar är offentliga.