Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Bli nämndeman

Just nu pågår en informationskampanj om nämndemannauppdraget.

All information som rör nämndemän har vi samlat på vår kampanjwebbplats: www.blinämndeman.se 
(extern länk).

Ansöka om skilsmässa?

Hand som signerar blankett

En ansökan om skilsmässa lämnar du in till tingsrätten.

Tre tingsrätter medverkar i SVT:s serie

Den 1 september visar SVT det första avsnittet i serien ”Domstolen – friad eller fälld?”. I serien har tre tingsrätter medverkat. I SVT:s serie ”Domstolen – friad eller fälld” skildras olika mål som har handlagts vid Stockholms tingsrätt, Gotlands tingsrätt och Nyköpings tingsrätt.

De tre domstolscheferna har kontaktats av producenten för serien, och tackat ja till att medverka.