Lika fall behandlas lika - människor bemöts som individer.

Kallad till domstol?

Ta hjälp av vår nya app, Domstolsguiden.

Appen ger dig praktisk information om det du behöver veta när du är kallad till en tingsrätt eller har ett mål i förvaltningsrätt.

Läs mer om Domstolguiden.