JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Telefoniproblem hos domstolarna

För närvarande kan det förekomma störningar i telefonin på grund av tekniska problem.

Om samtalet bryts, om det är tyst när du ringer, eller om samtalet störs av brus, testa att ringa upp igen.

Domstolsverket arbetar för att lösa problemen.

Ansöka om skilsmässa?

En ansökan om skilsmässa lämnar du in till tingsrätten.

Domar, beslut och handlingar

Beställa dom

Så tar du del av allmänna handlingar.