JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöring kan bli en språngbräda i din juristkarriär.

Läs mer om vad notarietjänstgöring innebär.

 

 

Nya Patent- och marknadsdomstolarna

Lagbok och klubba

Nya patent- och marknadsdomstolar har inrättats.

Kraftig ökning av migrationsmål

Vi förbereder för att klara den massiva ökningen av migrationsmål. Antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar ser ut att fördubblas från 2015-2017.

Läs mer hur Sveriges Domstolar arbetar för att lösa situationen.