Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet.

Webbplatsen domstol.se innehåller information som är generell för alla domstolar.

Många domstolar har även egna webbplatser. Du hittar dem enklast genom Sök domstol.  

Ansöka om skilsmässa?

Hand som signerar blankett

En ansökan om skilsmässa lämnar du in till tingsrätten.

Ska du vittna?

Bild från rättssal

Här får du reda på hur det går till att vittna i domstol.