JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöring kan bli en språngbräda i din juristkarriär.

Läs mer om vad notarietjänstgöring innebär.

 

 

Rättshjälp och taxor 2016

Rättssal

Nytt! Beloppen avseende ersättning för resa, logi och uppehälle har reviderats. Ladda ner ny tabell!

Skilsmässa

Skilsmässa

En ansökan om skilsmässa lämnar du in till tingsrätten.