JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Böter

Böter bestäms i pengar, till exempel böter 800 kr, eller som dagsböter. Vid dagsböter anges två tal, till exempel 40 dagsböter à 50 kr (det vill säga 2 000 kr). Det första talet visar hur allvarligt domstolen bedömt brottet och det senare talet bestäms beroende på den tilltalades ekonomi.

Du som dömts till böter får ett inbetalningskort. Om det kommit bort, kan du få ett nytt från Polismyndigheten, telefon 010-56 335 04. Betalningen ska göras till Polismyndighetens bankgiro: 520-0910. Vid betalning ange polisens referensnummer/OCR-nummer.

Om du inte betalat inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du en påminnelse om betalning. Om du sedan inte betalar inom två veckor lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning. Då tillkommer ytterligare kostnader.

Om du fått brev från kronofogden och inte kan betala böterna är det viktigt att du hör av dig till kronofogden. I vissa fall kan du få uppskov med betalningen eller få dela upp den, till exempel om du är arbetslös, sjuk eller inte kan betala av andra anledningar. Om du inte betalar frivilligt driver kronofogden in böterna genom utmätning. Med utmätning menas att kronofogden tar någonting som du äger, som betalning för böterna.

Böterna kan i vissa fall förvandlas till fängelse från fjorton dagar till tre månader.

Om domen överklagats?

Överklagande av böter ska skriftligen lämnas in till domstolen. I domen/beslutet framgår när du senast måste ha överklagat domen och hur du ska göra. Om överklagandet lämnats in i tid kan du vänta med betalningen tills nästa instans beslutat i ärendet.

Om din dom ändrats av hovrätten och du har betalat in mer än det som hovrätten har dömt ut, kommer Polismyndigheten att betala tillbaka mellanskillnaden till dig.
Senast ändrad: 2017-01-16

Mer om böter

Läs mer på Polisens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).