JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid tingsrätten.

För att hitta rätt tingsrätt, klicka på "Sök domstol". Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där en av parterna var folkbokförd den 1 november föregående år.  Om ingen av parterna är folkbokförda i Sverige kan ansökan ges in till Stockholms tingsrätt.

  1. Beställ personbevis på Skatteverkets webbplats, eller via telefon
    020-567 000.
  2. Om ni är överens om att skilja er/upplösa det registrerade partnerskapet - använder ni blanketten "Gemensam ansökan - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap". Om ni inte är överens - använd blanketten ”Ansökan om stämning - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap”. Kontakta tingsrätten om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten.
  3. Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Läs mer om vårdnad.
  4. Betala ansökningsavgiften på 900 kronor via vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster). 
  5. Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevis (bör inte vara äldre än tre månader).

Så fungerar betänketiden

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom utan betänketid. Om ni vill, kan ni få betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

När tingsrätten beslutat om betänketid får ni det beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där ni tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.

Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Undantag med särlevnadsintyg

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl. Särlevnaden kan även styrkas genom utdrag ur folkbokföringsregistret. Läs mer på Skatteverkets webbplats.
Senast ändrad: 2016-11-17