JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeuden käsittelyä ei usein pidetä lainkaan, vaan juttu ratkaistaan siten, että tuomioistuin ottaa huomioon ja arvioi kirjallisesta selvityksestä esiin tulevat seikat. Mutta suullinen käsittely voidaan pitää tuomioistuimen tai jutun osapuolen aloitteesta.

Suullinen käsittely pidetään lähes aina psykiatrista pakkohoitoa ja väärinkäyttäjien ja nuorten pakkohoitoa koskevissa jutuissa. Hallinto-oikeus voi pitää suullisen käsittelyn myös muissa jutuissa, jos se on eduksi selvityksen kannalta.
On epätavallista, että hallinto-oikeus pitää suullisen käsittelyn sosiaalivakuutusta koskevissa jutuissa (esimerkiksi oikeus sairaus- tai vanhempainrahaan) ja sosiaalipalvelulain mukaisissa jutuissa (oikeus saada eri korvauksia). Useimmat verojutut ratkaistaan ilman suullista käsittelyä.
Ulkomaalais- ja kansalaisuusjutuissa pidetään usein suullinen käsittely, esimerkiksi turvapaikan hakua koskevissa jutuissa.
Suullisen käsittelyn tarkoituksena on täydentää kirjallista asian käsittelyä siten, että juttu tulee selvitetyksi mahdollisimman hyvin. Oikeuden päätös perustuu sekä kirjalliseen selvitykseen ja käsittelyssä esiin tulleisiin seikkoihin.

Ketkä saapuvat paikalle käsittelyyn?

Tuomioistuin kutsuu suulliseen käsittelyyn osapuolet ja heidän mahdolliset edustajansa tai julkiset avustajansa (juristi, joka huolehtii jutussa osapuolen eduista), todistajat ja asiantuntijat sekä tarvittaessa tulkin. Suullinen käsittely on julkinen, ellei hallinto-oikeus päätä, että se pidetään suljetuin ovin (eli yleisö ei pääse paikalle). Pakkohoitoa koskevat jutut pidetään tavallisesti suljetuin ovin.
Turvapaikan hakua koskevissa jutuissa käsittely pidetään joskus suljetuin ovin. Näin suojataan kyseistä henkilöä silloin, kun asiassa tulee esiin tietoja esimerkiksi henkilöön kohdistuvasta vainosta, kidutuksesta yms.
Useimmiten tuomareita on neljä – yksi lakimiestuomari (joka toimii puheenjohtajana) ja kolme lautamiestä. Puheenjohtaja johtaa käsittelyä ja huolehtii, että epäselvyydet selvitetään. Kullakin neljällä tuomarilla on oikeus esittää kysymyksiä.

Kuinka oikeuskäsittely etenee?

• Juttu huudetaan esiin ja kaikki asianosaiset osapuolet ja todistajat kutsutaan oikeussaliin.
• Puheenjohtaja toteaa, ovatko kaikki käsittelyyn kutsutut paikalla. Käsittely täytyy yleensä perua, jos joku jää saapumatta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei käsittelyä pidetä lainkaan, vaan siinä tapauksessa täytyy kaikki kutsua uudelleen toisena ajankohtana. Jotta todistajat eivät saisi vaikutteita siitä, mitä muut sanovat oikeussalissa, he saavat odottaa oikeussalin ulkopuolella, kunnes heidät kutsutaan todistamaan.
• Tietyissä tapauksissa oikeus päättää suljetuista ovista, mikä tarkoittaa, ettei läsnä saa olla yleisö eivätkä muut, jotka eivät ole henkilökohtaisesti suoraan osallisia.
• Puheenjohtaja alustaa käsittelyn.
• Hakija kuvailee vaatimuksensa ja perusteensa.
• Vastapuoli esittää oman näkemyksensä asiasta.
• Hakija saa kehitellä kanteensa perusteita kirjallisessa selvityksessä esiin tulleiden perusteiden lisäksi.
• Vastapuoli saa kehitellä oman kantansa perusteita.
• Sitten kuullaan mahdollisia todistajia ja asiantuntijoita. Nämä saavat antaa valan ja kuulemiset nauhoitetaan. Äänitteet ovat salaisia, jos kuuleminen pidetään suljetuin ovin. Tämä tarkoitta, että ainoastaan jutussa suoraan osalliset saavat käyttää äänitteitä.
• Osapuolet saattavat kanteensa päätökseen.
• Osapuolet esittävät korvauspyynnön suullisen käsittelyn yhteydessä aiheutuneista kuluista.
• Käsittely päättyy, kun puheenjohtaja ilmoittaa, millä tavalla tuomio annetaan.
Senast ändrad: 2010-03-08