JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Den 1 juli 2018 börjar nya bestämmelser om uppehållstillstånd för gymnasiestudier att gälla. Enligt bestämmelserna ska en person som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning under vissa förutsättningar kunna beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd i tretton månader för gymnasiestudier.

Lagändringen är tillfällig och ansökan till Migrationsverket måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018.

Ansökan lämnas till Migrationsverket

En ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya lagstiftningen ska lämnas in till Migrationsverket. En stor del av de personer som omfattas av den nya lagen har öppna asylmål i migrationsdomstolarna. Om en sökande har ett öppet asylmål hos en migrationsdomstol ska Migrationsverket skicka ansökan till domstolen

Asylskälen måste prövas först

Innan en migrationsdomstol prövar en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska domstolen enligt gällande regler först pröva de asylskäl sökanden har angett. Även om Migrationsverket har medgett en ansökan enligt den nya gymnasielagstiftningen kommer domstolen alltså först pröva asylskälen. Bedömningen av om det finns asylskäl är ofta komplex och tar tid. I bland måste också en muntlig förhandling hållas för att denna bedömning ska kunna göras.

 
Senast ändrad: 2018-06-27

Information från Migrationsverket

Om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september