JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Mottagningshamn i Toresta för bergmassor från Förbifart Stockholm (M 11525-15)
[2016-08-26]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet om mottagningshamnen i Toresta.

Huvudförhandling avslutad i mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m. mål B 1602-15
[2016-08-24]   Borås tingsrätt
Den huvudförhandling som påbörjades den 11 april 2016 vid Borås tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till gro...

Hovrätten dömer 16-åring för sexuellt utnyttjande
[2016-08-24]   Göta hovrätt
Tingsrätten dömde 16-åringen för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn. Han begärde att hovrätten skulle frikänna honom, men hovrätten dömer honom för sexuell...

Ensamkommande barn anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik
[2016-08-23]   Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handli...

Snart inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna
[2016-08-23]   Stockholms tingsrätt
Den 1 september inrättas de nya patent- och marknadsdomstolarna. Prövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och...

Sveriges Domstolar kraftsamlar för att klara den massiva ökningen av migrationsmål
[2016-08-19]   Domstolsverket
Antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar ser ut att fördubblas från 2015-2017, enligt Migrationsverkets senaste prognoser. Redan under årets första sju...

Dom: Betalningssäkring för avdragen ingående moms hos köpare som förmodas vara i ond tro enligt EU-rättspraxis
[2016-08-09]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv