JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Konstnären använde ett fotografi som förebild men tavlan var ett nytt konstverk
[2017-02-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har i en dom slagit fast att en konstnär som utan tillåtelse använt ett fotografi som förebild hade omvandlat det fotografiska verket på...

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering
[2017-02-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av en byggnad med tomträtt. (Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3148-16, Kammarrätten i...

Remissvar: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Beslut i mål om ersättning för vårdkostnader
[2017-02-20]   Högsta förvaltningsdomstolen

Systembolaget omfattas inte av upphandlingslagstiftningen
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
För andra gången på ett år har Kammarrätten i Stockholm prövat om Systembolaget AB ska följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Även denn...

Dom i mål om rättsprövning
[2017-02-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd.

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2017-02-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön. (M...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv