JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om inkomstskatt m.m.
[2017-10-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog.

Nya förhör i Arbogamålet
[2017-10-20]   Svea hovrätt
Tre personer som hördes i tingsrätten ska kallas till hovrätten för nya förhör

Dom i mål om mord och försök till mord m.m.
[2017-10-20]   Borås tingsrätt
Tingsrätten har idag den 20 oktober 2017 meddelat dom i ett uppmärksammat mål avseende mord och försök till mord i två fall den 22 mars 2017 på Hässleholmen ...

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt
[2017-10-20]   Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har återupptagit handläggningen av SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland
[2017-10-19]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen förordnade den 2 mars 2016 att målen skulle förklaras vilande i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om...

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle
[2017-10-19]   Nacka tingsrätt
Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det...

Nya domarutnämningar
[2017-10-19]   Domstolsverket
Regeringen har 2017-10-19Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv