JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

På fredag twittrar vi om jämställdhet
[2017-03-29]   Södertörns tingsrätt
Tillsammans med några andra domstolar i Sverige är Södertörns tingsrätt pilotdomstol för jämställdhetsintegrering under år 2017. Den 31 mars har Södertörns...

Nytt inlägg på domarbloggen kommenterar gårdagens avsnitt av SVT-serien Domstolen
[2017-03-29]   Södertörns tingsrätt
I dagens inlägg skriver rådmannen Marcus Isgren om uppsåt och vikten av att skriva kvitton.

Fråga om en pensionär från 3:e land har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning
[2017-03-29]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i en tvist där en kvinna yrkar att hennes tidigare make ska utge mahr
[2017-03-29]   Högsta domstolen
En kvinna hade efter äktenskapsskillnad yrkat att hennes tidigare make skulle utge mahr som svarade mot ungefär 1, 5 milj. kr. Högsta domstolen har avslagit...

Organiserande av människosmuggling har inte ansetts föreligga även om de tillstånd som behövdes skulle ha utfärdats på grundval av oriktiga uppgifter av organisatören
[2017-03-29]   Högsta domstolen
Brottet organiserande av människosmuggling förutsätter att verksamheten gäller utlänningar utan sådana tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det aktuella...

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen m.m.
[2017-03-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara...

Hanteringen av målet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management SA
[2017-03-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Pensionsmyndigheten har beslutat att avregistrera Allras fonder och säga upp samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra. Allra överklagade beslute...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv