JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg
[2018-05-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett bolag har inte varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-05-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder...

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige
[2018-05-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige
[2018-05-21]   Högsta domstolen
Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige.

Information about the press conference in connection with the judgement regarding the events at Drottninggatan on April 7th 2017
[2018-05-21]   Stockholms tingsrätt
The District Court will hold a press conference when the judgement is delivered on 7 June 2018 at 1.00 pm.

Information om presskonferens i samband med att dom i målet angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 meddelas
[2018-05-21]   Stockholms tingsrätt
Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00.

Prövningstillstånd meddelat i mål om lokala ordningsföreskrifter
[2018-05-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. (Mål nr 2149-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 754-18).Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv