JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2016-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykol...

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt
[2016-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående o...

PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är förenliga med postlagen
[2016-06-29]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Post- och Telestyrelsen (PTS) har genom ett beslut förelagt PostNord att inte använda sig av PostNords nya villkor för årsvolymrabatt för förmedlarna....

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande
[2016-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för...

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsersättning
[2016-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en idrottsman har rätt till arbetslöshetsersättning efter avslutad anställning utan hinder av att avtal tecknats om anställning nästkommande säsong....

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt
[2016-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den ställda frågan vilar på så osäkra och delvis motsägelsefulla förutsättningar att den inte bör besvaras genom ett förhandsbesked. Därför undanröjs...

Dom i mål om mervärdesskatt
[2016-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv