JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-04-12] Domstolsverket

Regeringen har 2018-04-12 utnämnt:

rådmannen Mattias Henriksson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt,

rådmannen Bengt-Olov Horn att vara rådman i Gävle tingsrätt,

kommunjuristen Maria Lewandowski att vara rådman i Östersunds tingsrätt,

justitiesekreteraren Maria Norrman att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö,

samt anställt verksjuristen Anna Bornelyck att vara tf. hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland.

Senast ändrad: 2018-04-12

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar