JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förteckning över särskilda medlare

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen sammanställt en förteckning över personer som har förklarat sig villiga att medla vid domstol i mål där parterna kan förlikas om saken. Förteckningen omfattar inte medlare i familjemål. För att en person ska föras upp på förteckningen ställer Domstolsverket inte några andra krav än att personen har förklarat sig villig att medla vid domstol. Förteckningen bygger på uppgifter från medlarna själva. Domstolsverket har inte gjort någon kontroll av uppgifterna och inte heller någon värdering av medlarnas kompetens.


1. Välj domstol där medling ska ske2. Geografisk filtrering (medlarens verksamhetsort)

Almgren, David, Advokat

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt Arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm

Specialistområde: Tvistemål i allmänhet. Avtals- och köprätt. hyra och bostadsrätt, entreprenad, fel i fastighet. Arbetsrätt.

Telefon: 08-663 71 00

E-post: david.almgren@skarborg.se

Postadress: 

Box 24076, 104 50 Stockholm

Besöksadress: 

Linnégatan 89 A, 5 tr

Webbplats: www.skarborg.se

Altin, Magnus, Advokat

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Verksam i Stockholm men kan ta medlingsuppdrag i hela landet

Specialistområde: Dispositiva tvistemål, särskild inriktning mot fastighetsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt och personskaderätt

Telefon: 08-774 41 00, 072-735 42 95

E-post: magnus.altin@advokatsafe.se

Postadress: 

Advokatfirman SAFE, Olof Palmes Gata 23, 111 22 Stockholm

Webbplats: www.advokatsafe.se

Andersson, Jesper, Jurist

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt Arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm

Specialistområde: Affärsjuridik - arbetsrätt, försäkringsrätt och avtalsrätt/tolkning.

Telefon: 08-12 45 15 45

E-post: jesper@sakjuridik.se

Postadress: 

Steningevägen 5, 102 39 Stockholm

Webbplats:  www.forsakringsjuristerna.se

Andersson, Kjell-Ove, Advokat

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt Arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Södertälje, Storstockholm och Södermanland.

Specialistområde: Affärsjuridik, fastighetsrätt och arbetsrätt.

Telefon: 08-550 875 10, 0705-54 07 47

E-post: kjell-ove.andersson@jalaw.se

Postadress: 

Köpmangatan 3, 4 tr, 151 71 Södertälje

Angsmark, Carsten, Advokat

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm

Specialistområde: Allmän affärsjuridik (såsom avtals- och köprättsliga tvister) Fastighetstvister Entreprenadtvister Familjerätt (arvs- och bodelningstvister) Arbetsrätt

Telefon: 08-555 699 00

E-post: carsten.angsmark@grunberger.se

Postadress: 

Box 7297, 103 90 Stockholm

Besöksadress: 

Kungsgatan 3, Stockholm

Webbplats: www.grunberger.se

Appelberg, Rickard, Advokat

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt Arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm

Specialistområde: Brottmål, tvistemål (arbetsrätt och avtalsrätt).

Telefon: 08-22 33 70

E-post: rickard.appelberg@advokathusetstockholm.se

Postadress: 

Drottninggatan 26, 5tr, 111 51 Stockholm

Webbplats: www.advokathusetstockholm.se

Araya, Laila, Medlare och socionom

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt Arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm med omnejd, Uppsala, Västerås och Eskilstuna.

Specialistområde: Arbetsplatskonflikt och brottsmedling.

Telefon: 0738-43 49 99

E-post: laila@medlingscentrum.se

Postadress: 

Medlingscentrum, Drottninggatan 55 2tr, 111 21 Stockholm

Webbplats: www.medlingscentrum.se

Backström, Per, Rådman och enhetschef

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm

Specialistområde:  

Telefon: 08-561 66 263

E-post: per.backstrom@dom.se

Postadress: 

Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge

Besöksadress: 

Björnkullavägen 5 A

Behm, Monica, Advokat

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter samt Arbetsdomstolen.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm och Göteborg

Specialistområde: Arbetsrätt

Telefon: 08-21 00 78, 031-774 00 18

E-post: behm@hestraadvokat.se

Postadress: 

Box 70355, 107 24 Stockholm/Kyrkogatan 20-22, 411 15 Göteborg

Besöksadress: 

Klarabergsviadukten 70/Kyrkogatan 20-22

Webbplats: www.hestraadvokat.se

Bengtsson, Monica, Advokat (före detta hovrättsassessor)

Villig att medla vid: Alla tingsrätter och hovrätter.

Huvudsaklig verksamhetsort: 

Stockholm

Specialistområde: Avtalsrätt, upphovsrätt och mediarätt.

Telefon: 0708-31 47 87

E-post: advokat@monicabengtsson.se

Postadress: 

Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm