JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Stämningsansökan

Om du och din motpart inte kan komma överens, kan tingsrätten pröva tvisten. I de flesta fall ska du skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten på den ort där motparten bor.

Hitta rätt tingsrätt genom att klicka på "Sök domstol".

1. Fyll i blanketten "Ansökan om stämning". Ansökan ska innehålla:

  • Uppgifter om den sökandes (kärandens) och motpartens (svarandens) namn, personnummer, postadress, telefonnummer. Om talan förs genom ställföreträdare, uppgift om denne.
  • Uppgifter om eventuellt ombuds namn och adress. Om du anlitar ombud ska fullmakt bifogas.
  • En bestämd begäran (yrkande), till exempel att motparten ska betala ett visst belopp. Ange även den ränta du begär.
  • En utförlig redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för det du begär, till exempel varför motparten ska betala det begärda beloppet.
  • Uppgift om bevis som finns och vad som ska bevisas, till exempel ett skuldebrev eller en faktura. Skicka in skriftliga bevis i två bestyrkta kopior.
  • Om du har vittnen ska du ange deras namn, adress och telefonnummer. Skriv också vad varje vittne ska höras om. Domstolen kommer att kalla vittnena till en eventuell rättegång.
  • Om den sökande eller motparten är en organisation, bolag eller en förening behövs ett registreringsbevis för bolaget som kan beställas hos Bolagsverket (länken öppnas i nytt fönster).

2. Skriv under ansökan. Om du har ett ombud, ska han eller hon skriva under.

3. Betala in ansökningsavgiften på 900 kr eller 2800 kr via vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster)Mer information om avgifterna finns här. 

4. Skicka eller lämna ansökan till tingsrätten tillsammans med eventuellt registreringsbevis. Ange hur ansökningsavgiften är betald. Observera att det inte är tillräckligt att faxa eller maila en stämningsansökan. Om ansökan skickas per fax eller mail måste den även ges in undertecknad i original per post eller lämnas in direkt till domstolen.

Om din ansökan är ofullständig måste du komplettera den för att tingsrätten ska kunna behandla den.

Tingsrätten utfärdar sedan en stämning på motparten. Stämningen är en uppmaning till honom eller henne att svara på det som du har begärt.
Senast ändrad: 2016-11-07

Hjälp av advokat

Om du behöver hjälp kan du vända dig till en advokatbyrå. Information om advokater/advokatbyråer finner du på Advokatsamfundets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).