Förenklad delgivning

Vid förenklad delgivning behöver du som mottagare inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

När domstolen skickar brev med förenklad delgivning

För att kunna använda förenklad delgivning behöver du ha fått information om hur det fungerar, antingen av domstolen eller vid kontakt med en annan myndighet.

Att delges något betyder att det räknas som att man har tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.

Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som målet pågår. Om målet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Vid förenklad delgivning skickas två brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar domstolen två brev.

 1. Det första brevet innehåller det som du ska delges, till exempel en kallelse till förhandling.
 2. Det andra brevet, som skickas nästa arbetsdag, är ett kontrollmeddelande som berättar att det första brevet har skickats.

Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte brevet med själva handlingen, måste du kontakta domstolen snarast.

Breven skickas till din senast kända adress. Det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till domstolen. Om breven kommer i retur till domstolen skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

När är du delgiven?

Du är delgiven två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel:

 1. Domstolen skickar handlingarna till dig

  Handlingarna som du ska delges skickas i det här exemplet den 1 mars.

 2. Domstolen skickar kontrollmeddelande

  Nästa arbetsdag

  Meddelandet skickas nästa arbetsdag, den 2 mars.

 3. Du räknas som delgiven

  14 dagar efter första brevet skickades

  Du är i det här exemplet delgiven den 15 mars.
  Om du ska svara domstolen inom en viss tid så räknas tiden från den 15 mars.

Tänk på detta så länge målet pågår

Du måste meddela domstolen om du byter adress (post- eller e-postadress).

Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela domstolen
i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa.

Särskild delgivning med juridisk person

Den metod som kallas särskild delgivning med juridisk person fungerar på ett liknande sätt som förenklad delgivning. Även här skickas först själva handlingen och nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande.

Breven skickas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen.

Den juridiska personen anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Uppdaterad
2021-02-15