Koncentrerade människor i en förhandlingssal i en domstol

Välkommen till Sveriges Domstolar

Välkommen till Sveriges Domstolar

Det här är en ny webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. I början kanske inte allt fungerar som det ska, så använd gärna feedback-formuläret om du ser något som vi kan rätta till.

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst