Två kvinnor går nedför en trappa och pratar med varandra. Den ena arbetar som ordningsvakt och har en blå uniform på sig.

Välkommen till Sveriges Domstolar

Välkommen till Sveriges Domstolar

Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till förvaltningsrätter och mark- och miljödomstolar. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.
Utsikt över stad genom ett fönster

Svenska domstolsexperter på internationellt uppdrag

Sveriges Domstolar är en del av ett långsiktigt internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till att bygga upp och utveckla andra länders rättsväsende. Vi deltar också i olika fredsfrämjande insatser. Varje år deltar cirka 40 experter från Sveriges Domstolar i det internationella biståndsarbetet.

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Ansök gemensamt om skilsmässa via vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst