Två kvinnor går nedför en trappa och pratar med varandra. Den ena arbetar som ordningsvakt och har en blå uniform på sig.

Välkommen till Sveriges Domstolar

Välkommen till Sveriges Domstolar

Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Du har erfarenheten. Vi har uppdraget.

Just nu söker vi tekniska råd och juristdomare till mark- och miljödomstolarna. En ny nationell plan för omprövning av vattenkraft gör att vi behöver fler medarbetare som kan arbeta med dessa frågor.

Du har erfarenheten. Vi har uppdraget.
Mobiltelefon med e-tjänst

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Information med anledning av coronavirus

Om du har symptom, även lindriga sådana, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd. Är du är kallad till en förhandling? Kontakta domstolen för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

Varningstriangel - corona