Frågor och svar

Kan den som hyr i andra hand ta över förstahandskontraktet?

Även om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet.

Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning?

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Vem räknas som inneboende?

En inneboende är en person som hyr en bestämd del av en lägenhet av den som bor i resten av lägenheten. En inneboende har inte gemensamt hushåll med den som hyr ut.

Var i lagen hittar jag reglerna om uthyrning till inneboende?

Reglerna om uthyrning till inneboende finns i 12 kap. 41 § jordabalken och i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.