Skälig hyra vid uthyrning av bostad

Här berättar vi vilka regler som gäller för hyressättning när du hyr ut bostad i andra hand.

När du hyr ut din hyresrätt i andra hand är det reglerna i 12 kap. 55 § jordabalken som gäller för hyressättningen.

Vilken hyra kan du ta ut?

Ofta kan du använda den hyra som du själv betalar som utgångspunkt för vad som är skälig hyra.

Om du hyr ut lägenheten möblerad har du rätt att göra påslag på hyran. Påslaget får inte överstiga 15 procent av den hyra som du som förstahandshyresgäst betalar. Tillägg för annat som ingår i andrahandshyran, till exempel hushållsel, bredband eller parkeringsplats, får inte överstiga de faktiska kostnaderna.

Om man hyr ut en del av en lägenhet gäller motsvarande för en proportionerlig andel.

Om förstahandshyresgästen träffat avtal med hyresvärden om tillval enligt 12 kap. 55 d § jordabalken kan tillvalen också räknas med vid bestämmandet av en skälig hyra.

En oskälig hyra kan sänkas

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning. Detta gäller för avtal som har träffats efter den 1 oktober 2019. För avtal som träffats innan denna tidpunkt får beslut om återbetalning avse hyror för ett år tillbaka i tiden.

Ansök senast tre månader efter du lämnat lägenheten

Du ska ansöka senast tre månader efter att du har lämnat lägenheten, det vill säga inom tre månader från den dag då hyresavtalet upphörde.

Du kan också ansöka om återbetalning redan under hyrestiden. Hyresnämnden fastställer då också hyresvillkoren för den hyrestid som återstår.

Andra regler för bostadsrätter

Hyran för bostadsrätter i andra hand regleras antingen av 12 kap. jordabalken eller lagen om uthyrning av egen bostad. De båda lagarna skiljer sig åt när det gäller hyressättningen och rätten att få hyran sänkt med retroaktiv verkan.

Mer om att hyra ut bostadsrätt i andra hand hittar du under Bostadsrätter.

Uppdaterad
2022-10-28