Specialregler

Du som har en inneboende kan bli uppsagd om din inneboende missköter sig. Även en lägenhet i en kooperativ hyresrättsförening kan hyras ut i andra hand.

Hyra ut del av lägenhet

Om du bara vill hyra ut en del av lägenheten till en inneboende och du själv också bor kvar i den, behöver du inte fråga hyresvärden om lov. Men hyresvärden kan reagera om det uppstår problem kring uthyrningen, till exempel om den inneboende stör grannarna.

Om den inneboende använder lägenheten självständigt kan uthyrningen anses vara en andrahandsupplåtelse som kräver tillstånd. Så kan det exempelvis bli om du själv är bortrest en längre tid. 

Lägenhet med kooperativ hyresrätt

Du som hyr lägenhet i en kooperativ hyresrättsförening har samma möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand som en vanlig hyresgäst. Om den kooperativa hyresrättsföreningen inte går med på att du hyr ut i andra hand kan du låta hyresnämnden pröva frågan.

Du räknas som förstahandshyresgäst även om den kooperativa föreningen inte äger fastigheten, utan hyr lägenheterna som den i sin tur hyr ut till sina medlemmar. Detta gäller även dig som inte är medlem i föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan inte ta bort rätten att hyra ut i andra hand genom att ändra i stadgarna.

Uppdaterad
2023-09-15