Specialregler

Hyra och hyra ut del av lägenhet

Du som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver inte fråga hyresvärden om lov. Men hyresvärden kan reagera om det uppstår problem kring uthyrningen. Till exempel om den inneboende stör grannarna eller använder lägenheten självständigt, utan att värden gett tillstånd till det.

Obs! Du som är förstahandshyresgäst ansvarar för att hyran betalas och för att den som hyr i andra hand sköter sig. Du kan bli uppsagd om din hyresgäst stör grannarna.

Lägenhet med kooperativ hyresrätt

Du som hyr lägenhet i ett kooperativ har samma möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand som en vanlig hyresgäst. Om den kooperativa hyresrättsföreningen inte går med på att du hyr ut i andra hand kan du låta hyresnämnden pröva frågan.

Du räknas som förstahandshyresgäst även om den kooperativa föreningen inte äger fastigheten, utan hyr lägenheterna som den i sin tur hyr ut till sina medlemmar. Detta gäller även dig som inte är medlem i föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan inte ta bort rätten att hyra ut i andra hand genom att ändra i stadgarna.

Uppdaterad
2019-09-16