Hyra ut bostad i andra hand

För att få hyra ut en bostad i andra hand måste du först få det godkänt av hyresvärden. Detta gäller även när du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Om du hyr ut lägenheten utan lov riskerar du att förlora den.

Ska du bara hyra ut en del av lägenheten, till exempel ett rum till en inneboende, behöver du inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten på egen hand.

Om hyresvärden säger nej

Om hyresvärden inte går med på att du hyr ut din lägenhet i andra hand, kan du söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos hyresnämnden. Det är bara du som vill hyra ut som kan ansöka hos hyresnämnden.

Du kan skriva en ansökan eller använda blankett HN1, Ansökan till hyres- och arrendenämnden, via länken nedan.

Det här ska din ansökan innehålla

I din ansökan ska du skriva:

  1. Ditt namn, din adress och andra kontaktuppgifter.
  2. Varför du vill hyra ut din lägenhet.
  3. För hur lång tid du vill hyra ut.
  4. Vem du vill hyra ut bostaden till (namn och adress).

Skicka ansökan till hyresnämnden

Skicka din ansökan till den hyresnämnd där bostaden ligger.

Förutsättningar för att få hyra ut i andra hand

För att hyresnämnden ska kunna ge dig tillstånd att hyra ut bostaden i andra hand måste du ha så kallade ”beaktansvärda skäl”. För att hyra ut en bostadsrätt gäller andra regler.

  • Beaktansvärda skäl kan till exempel vara ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden (du kanske ska inleda ett samboförhållande etc).
  • Den som hyr i andra hand är en skötsam person.
  • Hyran får inte överstiga skälig hyra enligt 12 kap 55 § 4 st.

Så länge kan du hyra ut i andra hand

Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången.
Om hyresvärden inte går med på fortsatt uthyrning kan du söka tillstånd på nytt hos hyresnämnden.

Vid speciella förhållanden, till exempel vid en längre tids arbete utomlands, kan nämnden ge dig tillstånd för hela tjänstgöringstiden. Men nämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än tre år sammanlagt.

Att tänka på om du skriver avtal

Det är en fördel att ha ett skriftligt avtal. Men det är inget krav.

Fördelen med avtal är att du kan visa vad ni har kommit överens om, om det skulle behövas. Det kan till exempel handla om hyran, hyrestid, uppsägningstid och andra villkor.

Om du skriver avtal med hyresgästen innan värden eller hyresnämnden har tillåtit uthyrning i andra hand: Tänk på att skriva in i avtalet att det bara gäller om du får tillstånd att hyra ut.

Hyresnämnden erbjuder inte formulär för hyresavtal. Men sådana finns att köpa i exempelvis i bokhandeln eller går att ladda ner gratis på internet.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll