Ansök om rättshjälp

När du ska ansöka om rättshjälp fyller du i blanketten tillsammans med din advokat eller jurist. Oftast görs detta i samband med den rådgivning som alltid måste ske innan ansökan om rättshjälp kan göras.

Så här gör du

 1. 1

  Fyll i ansökan

  Du måste personligen göra själva ansökan ihop med din advokat eller jurist. Om du är omyndig är det dina föräldrar eller en ställföreträdare som upprättar ansökan tillsammans med advokaten.

  Det är viktigt att så noga som möjligt specificera vad den rättsliga angelägenheten är. Rör det en tvist om pengar eller annat av ekonomiskt värde måste du ange värdet så exakt som möjligt.

 2. 2

  Fyll i uppgifter om ditt ekonomiska underlag

  Det är flera olika faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag men enkelt beskrivet så är det dina inkomster och tillgångar minus skulder och försörjningsbörda.

 3. 3

  Skriv under ansökan

  Ansökan ska vara undertecknad av både dig som söker rättshjälp och din advokat eller jurist.

  Uppgifterna lämnas på heder och samvete. Det innebär att du riskerar straff för uppgifter som inte är riktiga. Den som lämnar oriktiga uppgifter kan också bli återbetalningsskyldig.

 4. 4

  Advokaten eller juristen lämnar in ansökan

  När ansökan är ifylld och undertecknad ska advokaten eller juristen lämna in ansökan till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen om ärendet finns där.

Om du får avslag på din ansökan 

Om du får avslag på din ansökan om rättshjälp är det i vissa fall möjligt att överklaga beslutet. I beslutet står hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är i så fall din advokat eller jurist som överklagar beslutet till Rättshjälpsnämnden.

Ansökan om rättshjälp - blankett på engelska

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2022-07-06