Förbered dig inför rådgivningen

För att kunna söka rättshjälp krävs rådgivning av en advokat eller annan jurist i minst en timme. Den timmen går snabbt. Försök därför att utnyttja tiden effektivt så att du får ut mesta möjliga av rådgivningen.

Vid rådgivningen kan du få nyttiga tips som kan hjälpa dig och din motpart att lösa tvisten. Förutsättningarna blir bättre om du är väl förberedd.

Tänk på följande:

 1. 1

  Skriv ner vad du vill ha sagt som har med tvisten att göra

  Vad har hänt? Vilka är inblandade?

 2. 2

  Ta med alla dokument som behövs

  Till exempel alla avtal som har med tvisten att göra. Det är bättre att du tar med för många än för få.

 3. 3

  Förbered och ta med dokument över dina ekonomiska förhållanden

  Vanligen bankens kontoutdrag, lönekvitton, skatteintyg eller till exempel beslut om inkomststöd.

 4. 4

  Kom överens om hur betalningen ska ske

  Innan rådgivningen börjar bör ni komma överens om hur betalningen ska ske.

  • Berätta att det är rättshjälp du vill söka. Då gäller en fast
   taxa enligt rättshjälpslagen.
  • Om ni går vidare för att söka rättshjälp ska du be att få en
   indikation på var kostnaderna kommer att landa. Detta har
   advokaten koll på.
Uppdaterad
2022-07-06