Lediga notarieanställningar

Här publiceras lediga notarieanställningar sex gånger per år. Håll koll på viktiga datum för ansökningsomgångarna.

OBSERVERA att i ansökningsomgång 4 med sista ansökningsdag den 4 juni 2024 kommer vi ge de studenter som får ut sin examen mellan den 3-14 juni 2024 möjlighet att komplettera med examensbeviset via mail till notariekansliet@dom.se i efterhand (till och med den 14 juni).

Det är av yttersta vikt att en ANSÖKAN om notarieanställning ändå inkommer digitalt via vår ansökningstjänst senast sista ansökningsdag den 4 juni.

Möjligheten att komplettera fram till och med den 14 juni gäller alltså ENDAST examensbevis som är utfärdade under tiden 3-14 juni, inga andra handlingar kommer att godtas som komplettering! Efter den 14 juni godtas inte heller komplettering av examensbevis.

Se och sök lediga anställningar

Viktiga datum

Antagning till notarieanställning sker sex gånger per år. Håll koll på när annonser publiceras, när ansökan ska vara inne, när beslut om tillsatta anställningar meddelas samt tillträdesdag.

Ansökningsomgångar

De lediga anställningarna publiceras ungefär två månader före tillträdesdagen. Du har mellan två och tre veckor på dig att söka, se datum nedan.

Information om vilka som fått anställning som notarie meddelas samma dag som beslut fattas.

Dessa datum är preliminära.

 

Ansökningsomgångar 2024

Ansökningsomgång 1

Sista ansökningsdag: 8 januari
Beslut om tillsättning: 24 januari
Tillträdesdagar: 1 mars respektive 1 april 2024

Ansökningsomgång 2

Sista ansökningsdag: 6 mars
Beslut om tillsättning: 19 mars
Tillträdesdagar: 1 maj respektive 1 juni 2024

Ansökningsomgång 3

Sista ansökningsdag: 29 april
Beslut om tillsättning: 14 maj
Tillträdesdagar: 1 juli respektive 1 augusti 2024

Ansökningsomgång 4

Sista ansökningsdag: 4 juni
Beslut om tillsättning: 26 juni
Tillträdesdagar: 1 september respektive 1 oktober 2024

Ansökningsomgång 5

Sista ansökningsdag: 11 september
Beslut om tillsättning: 25 september
Tillträdesdagar: 1 november respektive 1 december 2024

Ansökningsomgång 6

Sista ansökningsdag: 6 november
Beslut om tillsättning: 20 november
Tillträdesdag: 1 januari respektive 1 februari 2025

Följ oss på Facebook så missar du inte när de lediga anställningarna publiceras.

Uppdaterad
2024-05-16