Information med anledning av Coronavirus

 

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka tingsrätten. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Planerade förhandlingar

Tingsrätten har i dagsläget inte fattat något generellt beslut om att ställa in förhandlingar. Det kan dock konstateras att det finns förhandlingar som kommer behöva ställas in. Tingsrätten arbetar aktivt med att i så god tid som det är möjligt informera berörda parter när en förhandling ställs in.

För dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

Studiebesök och besök av allmänheten

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

I syfte att minska det fysiska avståndet mellan åhörare har tingsrätten beslutat att åhörare under förhandlingar inte får sitta tätare än på varannan plats i förhandlingssalen.

Om du ska delta i en förhandling

Om du har symptom, är sjuk eller annat förhinder att delta i förhandling når du oss enklast via e-post.

Du kan också kontakta oss via telefon under våra öppettider.

Telefonnummer: 0322-793 00

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-06