Information med anledning av Coronavirus

Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka någon domstol eller nämnd.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Telefonnummer: 0322-793 00

Frågor om covid -19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-06