Vår verksamhet

Vid tingsrätten finns två enheter: målenheten och enheten för administration och service.

Chef för tingsrätten är lagman Jörgen Nilsson. Målenheten har ett gemensamt kansli som är uppdelade i sex rotlar med domstolshandläggare, tingsnotarier och domare. Det finns en chefsadministratör som är chef över icke jurister samt en samordnare som leder och fördelar målarbetet.

Tingsrätten har ca 27 anställda. Vi som jobbar här är domare, fiskaler, domstolshandläggare, notarier, ordningsvakter och administratörer. Vidare tjänstgör även 60 nämndemän vid tingsrätten.

Uppdaterad
2019-03-18