Går det att adoptera en person som är över 18 år?

Den som har fyllt 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption och om det i övrigt är lämpligt. Domstolen ser till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det tas hänsyn till om sökanden har uppfostrat personen som den eller de vill adoptera.

Annars kan domstolen ta hänsyn till om adoptionen görs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Det krävs samtycke från den som adopteras.