Jag är ensamstående - kan jag adoptera själv?

Ja, du som är ensamstående kan adoptera på egen hand men inte tillsammans med någon annan.

Enligt svensk lag får du som har fyllt 18 år adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt. En make eller sambo kan däremot få adoptera den andre makens eller sambons barn.