I adoptionsansökan -varför måste jag intyga att någon ekonomisk ersättning inte betalats i samband med adoptionen?

En adoption får inte ske mot betalning. Tingsrätten behöver därför upplysning om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Har du inte fyllt i det i dina ansökan kommer tingsrätten att be dig om komplettering.