Signera och skicka adoptionshandlingar digitalt

Här kan du signera och skicka in adoptionshandlingar genom vår e-tjänst. Du betalar även in ansökningsavgiften på 900 kr med tjänsten.

E-tjänsten fungerar bara om du ansöker enskilt

Om ni är två som ska ansöka gemensamt om adoption kan ni inte använda e-tjänsten, utan måste skicka in undertecknad ansökan med post.

Innan du startar

  • Gör klart din ansökan. I tjänsten skapas inga dokument.
  • Se till att du har personbevis för dig och den du ska adoptera, och samtycke.
  • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Tillsammans kan de vara på maximalt 20 MB.
  • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten. 

Logga in och betala

  • Du loggar in och signerar med e-legitimation.
  • Kostnaden för att ansöka om adoption är 900 kr och du betalar med kort i e-tjänsten.

Så fungerar e-tjänsten

  • I tjänsten laddar du upp dina handlingar i PDF-format.
  • Om du loggar ut från tjänsten förlorar du det du har påbörjat.
  • Du kan bara vara inaktiv 15 minuter, sedan loggas du ut automatiskt. Du har en timme på dig totalt.

Frågor och svar

Det går alltid bra att skicka in handlingar till domstolen på papper med hjälp av posten istället.

Du kan ta kontakt med domstolen om du har frågor om e-tjänsten.

Ja. Du kan skanna eller fota personbeviset, och sedan spara dokumentet som en PDF. Då kan du ladda upp det i e-tjänsten.

Nej. Om du har loggat ut sparas inte det du eventuellt redan gjort. Om du har signerat och skickat in din ansökan kan du inte heller logga in i efterhand och se handlingarna.

Ja, du får e-post som visar att du skickat in handlingar till tingsrätten. Du får också ett kvitto på att du har betalat ansökningsavgiften.

Uppdaterad
2020-10-26