Jag och min partner kan inte komma överens om underhållsbidraget. Hur går vi till väga?

Ett första steg när ni inte kommer överens är att kontakta Försäkringskassan. De har beräkningsverktyg som kan vara till hjälp för att beräkna hur mycket ni var och en ska bidra med till barnets försörjning. Där går det även att boka ett personligt webbmöte med en handläggare. 

En god idé är också att kontakta kommunen där ni bor. De kan bland annat hjälpa till med samarbetssamtal där ni får diskutera bland annat barnets försörjning. 

Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten avgöra frågan om underhållsbidraget och hur stort det ska vara.