När börjar det umgänge eller boende som domstolen beslutat om?

Ofta bestämmer tingsrätten om så kallat interimistisk umgänge eller boende för barnet, det vill säga ett tillfälligt beslut som gäller omedelbart.

Om umgänget/boendet meddelats i en dom gäller det först när domen vunnit har laga kraft, det vill säga om ingen överklagar inom tre veckor från domens datum. Ibland kan dock tingsrätten även i domar bestämma att umgänget/boendet ska gälla utan hinder av laga kraft, det vill säga även under överklagandetiden – då framgår det av domslutet.