Vad är betänketid och fullföljd?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa.

  1. Om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.
  2. Om en av er eller båda begär betänketid.
  3. Om bara en av er vill skiljas.

Syfte med betänketid är att motverka förhastade skilsmässor. Det följer lagen och står i Äktenskapsbalken.

Betänketiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot ansökan om stämning avseende äktenskapsskillnad.

När minst 6 månader har gått kan ni, tillsammans eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan om ni fortfarande vill skiljas.

Har ingen av er begärt fullföljd senast efter 12 månader så skriver tingsrätten av målet och ni fortsätter att vara gifta. Vill ni skilja er efter att tingsrätten skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.