Att ansöka om förvaltare

Den som har fyllt 16 år kan själv ansöka om förvaltare. En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan om den som behöver hjälp.

Även överförmyndaren i kommunen har rätt att ansöka om förvaltare åt en person som behöver hjälp.

Om du vill ansöka om förvaltare

Kommunens överförmyndare kan hjälpa till med att ansöka om förvaltare och skicka med de handlingar som tingsrätten behöver. Därför är det många som väljer att gå den vägen.

Det går också att göra en ansökan direkt till tingsrätten. Ansökan ska göras till den tingsrätt där personen som behöver förvaltare bor.

Det kostar inget att ansöka om förvaltare.

Förutom själva ansökan ska du skicka med detta till tingsrätten:

  • Personbevis
  • Förslag på förvaltare
  • Samtycke från förvaltaren att åta sig uppdraget
  • Samtycke från personen som ska ha förvaltaren
  • Yttrande från överförmyndaren om förvaltaren är lämplig
  • Läkarintyg eller annan utredning

Om personen inte vill ha förvaltare eller inte förstår vad det innebär så kan det även behövas:

  • Yttrande från anhöriga

Handläggningen vid tingsrätten

Om något saknas i ansökan kommer tingsrätten att begära att den som ansökt eller överförmyndaren ska komplettera.

När tingsrätten får in en ansökan om förvaltare utses vanligtvis ett rättegångsbiträde åt personen. Biträdet ska se till att personen får det stöd som behövs under tingsrättens prövning. Om personen inte förstår var det innebär att få förvaltare förordnas i stället en god man som företräder personen i tingsrätten.

Uppdaterad
2019-09-16