Vad är det för skillnad mellan en god man och en förvaltare?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det.

Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.