Ansök gemensamt om skilsmässa (e-tjänst)

Så här gör ni för att gemensamt ansöka om skilsmässa online genom vår e-tjänst. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Dessa krav måste uppfyllas för att ni ska kunna använda e-tjänsten:

  • Ni är överens om att skilja er.
  • Om ni har gemensamma barn under 18 år behöver ni även vara överens om vårdnaden och barnens boende eller umgänge för att kunna ansöka gemensamt via e-tjänsten.

Praktiska krav

  • E-tjänsten kräver att ni båda har e-legitimation.
  • Om någon av er har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska ni inte använda e-tjänsten.
  • Ansökningsavgiften är 900 kronor. Ni väljer själva vem som ska betala med bankkort i e-tjänsten.

Det går också bra att ansöka gemensamt om skilsmässa genom att fylla i vår blankett.

Frågor och svar om tjänsten

Ja, för att använda e-tjänsten behöver ni båda ha en e-legitimation.

E-tjänsten godtar:

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • Telia eID
  • Freija eID+
  • Fereign eID

Om ni inte har e-legitimation kan ni istället ansöka via blankett.

Ansökningsavgiften är 900 kr per ansökan. Ni kan själva välja vem av er som ska betala avgiften.

Ni betalar avgiften direkt i e-tjänsten med bankkort. Ni kan själva välja vem av er som ska betala avgiften. Det är inte möjligt att dela upp betalningen mellan er i e-tjänsten. Först när avgiften är betald kan ansökan skickas till tingsrätten.

I e-tjänsten finns stöd för att ni även ska kunna begära domstolens beslut i frågor om vårdnad och barns boende när ni ansöker gemensamt om skilsmässa.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver ni ändå vara överens i fråga om vårdnad och barns boende.

Vänd dig till tingsrätten om du har frågor om att ansöka om skilsmässa i e-tjänsten.

Vill du lämna kompletterande information eller har frågor om den fortsatta handläggningen efter att ni ansökt via e-tjänsten så ska du kontakta den tingsrätt som ansökan har skickats till.

Publicerad
2018-11-21
Uppdaterad
2019-10-17

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll