Arrendets skick

Det vanliga är att ett anläggningsarrende upplåts i befintligt skick. I avtalet kan ni bestämma vilket skick arrendestället ska vara i vid tillträdet, under arrendetiden och när arrendatorn lämnar arrendestället.

Det finns ingen lag eller bestämmelse som säger vilket skicka arrendestället ska vara i vid tillträde eller under arrendetiden. Däremot är arrendatorn skyldig att vårda och underhålla arrendestället enligt allmänna rättsprinciper. Arrendatorn kan förverka sin arrenderätt om hen missköter arrendestället.

I arrendeavtalet kan både du som är jordägare och du som är arrendator bestämma vem som ska stå för underhåll och i vilket skick arrendestället ska återlämnas. Om avtalet inte nämner vilket skick arrendestället ska återlämnas i gäller ursprungligt skick.

Vid grov försummelse av arrendatorn kan arrenderätten förverkas. Det innebär att arrenderätten upphör i förtid.

Uppdaterad
2023-05-29