Besittningsskydd vid anläggningsarrende

Vid anläggningsarrende finns ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att arrendatorn måste flytta om avtalet sägs upp men jordägaren måste ibland betala skadestånd. Regeln gäller inte när arrendatorn saknar besittningsskydd.

Det är tillåtet att i avtalet bestämma att arrendatorn inte ska ha något besittningsskydd. Villkoret behöver inte godkännas av arrendenämnden för att gälla.

Du som är arrendator kan ha rätt till skadestånd om jordägaren säger upp dig för villkorsändring eller avflyttning. Du kan också ha rätt till skadestånd om du säger upp avtalet för villkorsändring. Däremot har du inte rätt till skadestånd om du säger upp avtalet för avflyttning.

Arrendatorn har inget besittningsskydd om:

  • parterna har avtalat bort besittningsskyddet
  • arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid
  • jordägaren har sagt upp avtalet på grund av en pant eller borgen.

Situationer när arrendatorn inte har rätt till ersättning

Om jordägaren har sagt upp arrendeavtalet kan arrendatorn ha rätt till ersättning om det finns ett indirekt besittningsskydd. Men det finns situationer där arrendatorn inte har rätt till ersättning. Det är om:

  • han eller hon har misskött sina skyldigheter på ett sätt som gör att det inte är skäligt för jordägaren att förlänga arrendeförhållandet
  • jordägaren ska använda området till annat ändamål än vad marken är upplåten för
  • jordägaren har en befogad anledning att avbryta arrendeförhållandet.

Skadestånd om avtalet sägs upp

Skadeståndet som jordägaren betalar ska täcka arrendatorns förlust av att arrendeförhållandet avslutas. Om arrendatorn har gjort investeringar på marken ska skadestånd bara betalas om det står i avtalet att arrendatorn har haft rätt att genomföra dessa.

Prövas av tingsrätten

Frågan om skadestånd prövas i tingsrätten. För att frågan ska prövas måste du som är arrendator först ha ansökt om medling i arrendenämnden senast två månader efter du mottagit uppsägningen.

I arrendenämnden kan parterna komma överens om en frivillig uppgörelse (förlikning) om skadeståndet. En förlikning kan stadfästas genom ett beslut av arrendenämnden. På så sätt kan man undvika en tvist i tingsrätten.

Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten

Uppdaterad
2023-05-22