Överlåta

En överlåtelse får alltid ske genom exekutiv försäljning och i en arrendators konkurs. Det går inte att begränsa den regeln med en bestämmelse i arrendeavtalet.

Det är däremot tillåtet att begränsa andra former av överlåtelse i arrendeavtalet. Men arrenderätten får aldrig överlåtas till någon som inte är lämplig. Den som tar över måste alltid vara en lämplig och skötsam person med god ekonomi. Om arrendatorn överlåter till en olämplig person kan arrenderätten förverkas.

Om arrendeavtalet inte skulle innehålla några begränsningar eller förbud kan arrenderätten övergå genom en överlåtelse till en annan person eller genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv.

Arrendenämnden prövar inte frågor om tillstånd för överlåtelse.

Uppdaterad
2023-05-29