Frågor och svar

Var i lagen hittar jag reglerna om bostadsarrende?

Du hittar bestämmelserna i 10 kap. jordabalken.

Var i lagen hittar jag definitionen på bostadsarrende?

Du hittar definitionen i 10 kap. 1 § jordabalken.

Kan man avtala bort besittningsskydd?

Ja, om arrendenämnden lämnar dispens. Då avstår du som är arrendator från din rätt att få avtalet förlängt i alla eller vissa situationer.

Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsupplåtelse av bostadsarrende?

Du hittar bestämmelserna i 8 kap. 19 och 20 §§ jordabalken.

Kan ett livstidsavtal överlåtas?

Du som är arrendator får inte överlåta avtalet under din livstid. Men din partner kan i vissa fall få ta över avtalet om ni är gifta och du avlider.