Lägenhetsarrendets skick

Det vanliga är att ett lägenhetsarrende upplåts i befintligt skick. Du som är arrendatorn är normalt skyldig att vårda arrendestället under arrendetiden.

I avtalet kan ni bestämma i vilket skick som arrendestället ska vara i vid tillträdet, under tiden och när arrendatorn lämnar arrendet.

Om ni inte har avtalat något annat är utgångspunkten att ett lägenhetsarrende upplåts i befintligt skick och lämnas tillbaka i ursprungligt skick. Enligt allmänna rättsprinciper är arrendator skyldig att våra arrendestället.

Vid grov försummelse av arrendatorn kan arrenderätten förverkas. Det innebär att arrenderätten upphör i förtid.

Uppdaterad
2019-09-16