Vad gäller när bostadsrättshavaren har ett motkrav på andrahandshyresgästen?

Om bostadsrättshavaren har ett motkrav på andrahandshyresgästen, till exempel ett krav på ersättning för skador på lägenheten, kan hyresnämnden inte besluta om att bostadsrättshavaren har rätt att kvitta skadeståndet mot den hyra som han eller hon ska betala tillbaka enligt hyresnämndens beslut.

Däremot kan hyresnämnden medla mellan parterna. Om medlingen misslyckas, får bostadsrättshavaren i stället vända sig till tingsrätten.

Hyresnämnden kan inte heller fatta beslut om huruvida bostadsrättshavaren är skyldig att betala tillbaka en deposition eller inte. Även detta är en fråga som prövas av tingsrätten om medlingen inte ger något resultat.