Ansök – Förlängningstvist

Om du som hyresvärd har sagt upp ett hyresavtal men hyresgästen vägrar flytta, är det du som ska ansöka hos hyresnämnden för att få frågan prövad. Hyresnämnden prövar då om hyresgästen ska få bo kvar. I nämnden kallas detta för en förlängningstvist.

Du som är hyresvärd ska ansöka senast en månad efter den dag hyresavtalet är uppsagt till.

Du som är hyresgäst kan inte ansöka om att få uppsägningen prövad.

Om ingen ansökan görs av hyresvärden löper hyresförhållandet vidare. Hyresgästen får alltså bo kvar i lägenheten.

Så här ansöker du

 1. 1

  Skriv en ansökan

  • Skriv grunden till att du vill att hyresavtalet ska upphöra. Det vill säga någon av de besittningsbrytande grunderna.
  • Skriv också vilken bevisning du skickar med.
  • Skriv ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Använd gärna blankett HN1.

 2. 2

  Skicka med kopior på viktiga handlingar

  Skicka med:

  • kopia på hyresavtalet om det finns
  • kopia på uppsägningen
  • eventuella bevis på att hyresgästen tagit emot uppsägningen.
  • sådant som bevisar grunderna för uppsägningen av avtalet. Det kan vara skriftliga handlingar eller foton. Muntlig bevisning är också möjlig. Skriv i så fall namn och kontaktuppgifter till eventuella vittnen som du vill förhöra. Vilken sorts bevisning som krävs beror på vilken grund du hänvisar till.
 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

Skicka in ansökan via e-tjänst

Hitta rätt nämnd med hjälp av postnummer

Är du osäker på vilket nämnd du ska skicka ansökan till? Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i fastighetens postnummer i rutan, då får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd.

OBS! Denna funktion är inte tillgänglig på den enskilda hyres- och arrendenämndens webbplats, utan endast via huvudwebbplatsen för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2022-12-16