Besittningsskydd

I regel har hyresgästen rätt att bo kvar om hyresvärden säger upp avtalet. Det kallas besittningsskydd.

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp avtalet.

Men det finns situationer då besittningsskyddet kan brytas. Hyresgästen har då inte rätt till förlängning av hyresavtalet och måste flytta från bostaden.

Exempel på när besittningsskyddet kan brytas:

  • när hyresgästen inte har betalat hyran eller har betalat hyran för sent
  • när hyresgästen har stört sina grannar
  • när hyresgästen i övrigt har misskött sig
  • när huset ska rivas eller byggas om i stor omfattning
  • när den som hyr ut ett en- eller tvåfamiljshus ska bo i det själv eller ska sälja det.

När har hyresgästen besittningsskydd?

I vissa fall har du som är hyresgäst inget besittningsskydd. I andra fall får du besittningsskydd efter viss tid. Detta gäller: 

Som inneboende har du aldrig besittningsskydd.

Med inneboende menas en person som hyr en bestämd del av uthyrarens egen bostad och som inte har gemensamt hushåll med den som hyr ut.

Du som har avstått från besittningsskydd genom att skriva på en separat överenskommelse om detta med hyresvärden, har inget sådant skydd under den tid och i de situationer som överenskommelsen gäller.

Vissa sådana överenskommelser gäller bara om de godkänts av hyresnämnden.

Om du har förverkat din hyresrätt förlorar du besittningsskyddet. Det kan ske om du missköter ditt boende på det sätt som närmare anges i lagen.

Du som hyr en hyresbostad i andra hand får besittningsskydd först när andrahandsupplåtelsen har varat mer än två år i följd.

Du som hyr ett möblerat rum får besittningsskydd först när uthyrningen har pågått längre än nio månader i följd.

Du som hyr fritidshus får besittningsskydd först när uthyrningen har pågått längre än nio månader i följd.

När du hyr bostadsrätt eller villa i andra hand har du inte besittningsskydd.

Detta är enligt lagen om uthyrning av egen bostad (ibland även kallad privatuthyrningslagen). 

Avtala bort besittningsskydd

Man kan avtala bort besittningsskyddet. Då ska hyresvärden och hyresgästen skriva detta i en särskild handling. Hyresnämnden ska som regel godkänna avtalet för att det ska vara giltig. Men undantag finns.

Att man skriver ner att hyresgästen avstår besittningsskydd i en särskild handling ger hyresgästen ökad rättssäkerhet. Hade detta varit en del av hyresavtalet, kanske hyresgästen missat att han eller hon avstått från sitt besittningsskydd.

Vad innebär det att avstå från besittningsskydd

Att komma överens om att avstå från besittningsskydd innebär att hyresgästen måste flytta om hyresavtalet upphör av någon av de särskilda anledningar som ni har enats om och skrivit ner i det särskilda avtalet. Om en sådan anledning sker har hyresgästen alltså avstått från sin rätt att få förlängningsfrågan prövad i hyresnämnden.

Om hyresgästen inte flyttar får hyresvärden vända sig till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten och begära avhysning.

Överenskommelsen om att avstå besittningsrätt gäller inte i följande situationer

  • Hyresvärden säger upp hyresavtalet av en anledning som inte finns med i det skriftliga avtalet.
  • Hyresvärden säger upp hyresavtalet i förtid, på grund av att hyresrätten är förverkad. Vägrar hyresgästen då att flytta får hyresvärden vända sig till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att få frågan prövad.
  • Hyresvärden säger upp hyresavtalet till en dag då det särskilda avtalet inte längre gäller.
  • Hyresnämnden skulle ha godkänt det särskilda avtalet, men hyresvärden har inte ansökt om godkännande.
Uppdaterad
2019-09-16