När hyresgästen säger upp avtalet

Du som är hyresgäst kan säga upp avtalet med hyresvärden genom att vända dig direkt till honom eller henne och tala om att du vill flytta. Hyresvärden ska då lämna en skriftlig bekräftelse på uppsägningen. 

Du och hyresvärden kan komma överens om uppsägningstiden. Kommer du och hyresvärden inte överens, kan du i stället säga upp dig till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter den dag då du säger upp avtalet. Om du som hyresgäst sagt upp avtalet är du skyldig att flytta när hyrestiden går ut.

Ur bevissynpunkt är en skriftlig uppsägning med en skriftlig bekräftelse det bästa. 

Rekommenderat brev

Om du skickar uppsägningen i ett rekommenderat brev utan mottagningsbevis anses hyresvärden ha fått den i samma stund som du lämnar in brevet på postkontoret. Hyresvärden anses alltså ha fått uppsägningen även om hon eller han inte löser ut brevet eller det kommer bort.

Om du skickar uppsägningen i ett vanligt brev (lösbrev) eller via e-post, måste du kunna visa att hyresvärden har fått uppsägningen. Det är alltså en fördel att skicka brevet rekommenderat.

Lagreglerna hittar du i 12 kap. 3-5 och 8 §§ jordabalken.

Uppdaterad
2022-12-16