Tillträde och avflyttning

Det finns regler för när du får flytta in och när du måste flytta ut. Men reglerna är inte tvingande, därför går det att bestämma andra tidpunkter i ett hyresavtal.

Du som ska flytta in har rätt att göra det klockan 12 på hyresavtalets första dag. Du som ska flytta ut ska ha gjort det till klockan 12 dagen efter hyresavtalet löper ut. Vanligtvis sker detta den första dagen i månaden.

Om den första dagen i avtalet är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får du inte flytta in förrän nästa vardag. Likaså behöver du inte flytta ut förrän nästa vardag.

Den här regeln är inte tvingande. Det innebär att det går att bestämma andra tidpunkter i hyresavtalet.

Regler om tillträde och avflyttning finns i 12 kap. 7 § jordabalken.

Uppdaterad
2022-11-09