Ansök om medling

Du som hyr lokal kan ansöka om medling i hyresnämnden om du blir uppsagd för avflyttning eller ändring av villkoren i avtalet. Även om du själv har sagt upp avtalet är det du som är hyresgäst som ska ansöka om medling.

Så ansöker du om medling

 

 1. 1

  Skriv en ansökan

  • Skriv varför du begär medling.
  • Skriv också om du vill att hyresnämnden ska yttra sig om marknadshyran för lokalen eller om ersättningslokalen som hyresvärden har anvisat är godtagbar. 
  • Skriv ditt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och a-postadress.

  Använd gärna blankett Ansökan HN1.

  Din ansökan om medling ska ha kommit in till nämnden inom två månader från det att du tog del av uppsägningen.

 2. 2

  Skicka med kompletterande uppgifter

  Detta kan exempelvis vara jämförelsehyror. De ska lämnas in skriftligt, gärna i överskådliga uppställningar.

  Om du vill att besiktning ska ske, tänk igenom vilka lokaler som är nödvändiga att besöka och skriv ner fastighetsbeteckning och adress.

 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Om du inte vet vilken hyresnämnd du ska skicka din ansökan till, kan du söka på det postnummer där lokalen ligger.

Uppdaterad
2019-09-16