Ansök - Medling

Du som hyr lokal kan ansöka om medling i hyresnämnden om du blir uppsagd för avflyttning eller för villkorsändring. Även om du själv har sagt upp avtalet för villkorsändring är det du som är hyresgäst som ska ansöka om medling.

Så här ansöker du

 

 1. 1

  Skriv en ansökan

  • Skriv varför du begär medling.
  • Skriv också om du vill att hyresnämnden ska yttra sig om marknadshyran för lokalen eller om ersättningslokalen som hyresvärden har anvisat är godtagbar. 
  • Skriv ditt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Använd gärna blankett Ansökan HN1.

  Din ansökan om medling ska ha kommit in till nämnden inom två månader från det att du tog del av uppsägningen.

 2. 2

  Skicka med kompletterande uppgifter

  Detta kan exempelvis vara jämförelsehyror. De ska lämnas in skriftligt, gärna i överskådliga uppställningar.

  Om du vill att besiktning ska ske, tänk igenom vilka lokaler som är nödvändiga att besöka och skriv ner fastighetsbeteckning och adress.

 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

Skicka in ansökan via e-tjänst

Hitta rätt nämnd med hjälp av postnummer

Är du osäker på vilket nämnd du ska skicka ansökan till? Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i fastighetens postnummer i rutan, då får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd.

OBS! Denna funktion är inte tillgänglig på den enskilda hyres- och arrendenämndens webbplats, utan endast via huvudwebbplatsen för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2022-11-18