Flytta fram tidpunkt för upphörande

Du och din motpart kan flytta fram tidpunkten för när avtalet ska upphöra.

Om hyresavtalet till exempel har sagts upp till den 1 oktober, kan ni komma överens om att flytta fram tidpunkten till den 1 december. Då får ni möjlighet till ytterligare medling eller ett yttrande om marknadshyra. Hyresgästen behöver då inte heller begära uppskov med avflyttningen förrän vid den senare tidpunkten.

Viktigt att ni meddelar hyresnämnden

Flyttar ni fram tidpunkten då avtalet ska upphöra är det viktigt att ni meddelar hyresnämnden om detta. Annars riskerar ni att hyresnämnden skriver av ärendet när den ursprungliga hyrestiden löpt ut.

Uppdaterad
2023-02-06