Vad betyder upprustningsföreläggande?

Ett upprustningsföreläggande är ett beslut som hyresnämnden fattar. Det innebär att fastighetsägaren måste göra det som krävs för att bostaden ska uppnå lägsta godtagbara standard.