Kan man överlåta en övernattningslägenhet?

Ibland kan en hyresgästs arbets- eller familjesituation vara sådan att han eller hon behöver komplettera sitt boende med ytterligare en lägenhet. Om hyresgästen har haft så stort behov av komplementlägenheten att han eller hon normalt utnyttjat den två till tre gånger i veckan, kan hyresgästen ha möjlighet att överlåta den.

Den som ska ta över lägenheten måste ha sammanbott med hyresgästen i komplementlägenheten och ska fortfarande bo kvar när hyresnämnden prövar ärendet. I övrigt gäller samma förutsättningar för varaktighet, släktskap och skötsamhet som vid överlåtelse av en huvudsaklig bostad.