Påverkas bytesrätten av att fastigheten ombildas från hyresrätt till bostadsrätt?

De hyresgäster som finns kvar efter ombildningen har samma rätt att byta som de hade innan bostadsrättsföreningen tog över fastigheten. Ombildningen påverkar alltså inte bytesrätten.