Vad har det för betydelse att den som ska ta över har avbrutit sammanboendet en tid?

Tillfälliga avbrott i sammanboendet, till exempel för studier, behöver inte innebära att tiden före avbrottet inte räknas in när hyresnämnden bedömer hur länge sammanboendet sammanlagt har pågått.